google-site-verification=eo6CsAJ3dKPqDFU66Ut0DB97E1MUbbPrDRE-sU7DyNw

Adatkezelési tájákoztató

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató (Tájékoztató) Az én anyósom Kft., mint adatkezelő (Adatkezelő) által üzemeltetett, a https://www.azenanyosom.eu/ weboldal használatával kapcsolatban megvalósuló adatkezelésekről nyújt Önnek tájékoztatást.

A Tájékoztató a GDPR, az Infotv., valamint az elektronikus megfigyelőrendszerek működése szempontjából releváns további jogszabályok figyelembevételével készült. A jogszabályok felsorolását a Tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza.

A Tájékoztató 2021. január 1. napjától kezdve visszavonásig hatályos az Adatkezelő területén üzemelő elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatban megvalósított adatkezelések vonatkozásában. A Tájékoztató nyomtatott formában hozzáférhető az Étteremben, valamint folyamatosan elérhető az alábbi URL-en: https://www.azenanyosom.eu/

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa. Amennyiben a Tájékoztató módosulna, akkor erről a helyszínen és a https://www.azenanyosom.eu/ weboldalon tájékoztatjuk az vendégeket.
Alsópáhok, 2021. 01. 01.

I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza az Adatkezelő megnevezését és elérhetőségi adatait. Az adatfeldolgozók megnevezését és elérhetőségi adatait a Tájékoztató 2. számú melléklete tartalmazza.

Adatkezelő megnevezése: Az én anyósom Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezés: Az én anyósom Kft.
Üzemeltetett étterem: AzÉn Anyósom
Székhely: 8394 Alsópáhok, Hévízi utca 13.
Cégjegyzékszám: 20 09 076846
Adószám: 273030142-2-0
E-mail: azenanyosom@azenanyosom.eu
Telefonszám: +36 83 344 232

II. ADATKEZELÉSEK
II.1. Az Étteremben való asztalfoglalás céljából végzett adatkezelés

Az Adatkezelők lehetővé teszi vendégei számára, hogy telefonon, elektronikus levél útján, valamint a Honlapon keresztül közvetlenül asztalt foglaljanak az étteremben. Ennek keretében az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

• Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, vendégek száma, asztalfoglalás dátuma, asztalfoglalás ideje és egyéb az üzenet mezőben megadott adatok.

• Adatkezelés célja: asztalfoglalás az Adatkezelő által üzemeletetett Étteremben.

• Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

• Adatkezelés időtartama: az asztalfoglalás idejének vége vagy a törlési kötelezettség beállta (hozzájárulás visszavonása, tiltakozáshoz vagy törléshez való jog gyakorlása).

Az Étteremben való asztalfoglalás céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő Az én anyósom Kft., a Honlap szerkesztéséért és karbantartásáért felelős Reklámkovács Marketing Kft., tárhelyszolgáltatóként a Web-Server Kft., valamint az asztalfoglalást lehetővé tevő GloriaFood program üzemeltetőjeként a fejlesztő férhet hozzá. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat – magyarországi, európai vagy harmadik országokban székhellyel rendelkező – személyek részére nem továbbítja. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

Az asztalfoglalás céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz, valamint tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató IV. fejezete tartalmazza.

II.2. A Honlapon keresztül rendelt ételek személyes átvétele céljából kezelt személyes adatok

Az Adatkezelők lehetővé teszi vendégei számára, hogy a honlapon keresztül rendelj ételt otthonra, amelyet személyesen vehetsz át az étterem címén. Ennek keretében az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

• Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, város, utca neve, házszám, megye, irányítószám, e-mail cím, melyik napra rendelem, az étel felvételének időpontja, és egyéb megjegyzés során megadott személyes adatok

• Adatkezelés célja: ételrendelés és azonosítás

• Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

• Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonása vagy a törlés iránti kérelem teljesítése.

A rendelés céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő Az én anyósom Kft., a Honlap szerkesztéséért és karbantartásáért felelős Reklámkovács Marketing Kft., tárhelyszolgáltatóként a Web-Server Kft., valamint az asztalfoglalást lehetővé tevő GloriaFood program üzemeltetőjeként a fejlesztő férhet hozzá. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat – magyarországi, európai vagy harmadik országokban székhellyel rendelkező – személyek részére nem továbbítja. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A regisztráció céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató IV. fejezete tartalmazza.

II.3. Vásárlás céljából kezelt személyes adatok

Önnek lehetősége van ételt rendelni a weboldalon keresztül, és a megrendelt ételt meghatározott napon és időben személyesen átveheti az étteremben.

Ennek keretében az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

• Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, lakcím, telefonszám, megrendelt termék, a megrendelt termék mennyisége és fajtája, ára (vezeték- és keresztnév, lakcím, amennyiben az eltér a vásárlás során megadott adatoktól), az átvétel helyszíne.

• Adatkezelés célja: az Ön azonosítása, az Ön és az Adatkezelő közötti, vásárlásra irányuló adásvételi szerződés létrehozása és teljesítése.

• Adatkezelés jogalapja: szerződés létrehozása és teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

• Adatkezelés időtartama: az Ön és az Adatkezelő közötti, vásárlásra irányuló adásvételi szerződés teljesítéshez szükséges ideig, legfeljebb a polgári jogi igények elévülésig (5 év).

A vásárlás céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő Az én anyósom Kft., a Honlap szerkesztéséért és karbantartásáért felelős Reklámkovács Marketing Kft., tárhelyszolgáltatóként a Web-Server Kft., valamint az asztalfoglalást lehetővé tevő GloriaFood program üzemeltetőjeként a fejlesztő férhet hozzá. Abban az esetben, ha Ön a személyes átvételt választotta, a megvásárolt terméket, csak az étteremben veheti át. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A vásárlás céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, valamint az adathordozhatósághoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató IV. fejezete tartalmazza.

II.5. Számviteli kötelezettségek céljából kezelt személyes adatok

A Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján az Adatkezelő köteles 8 évig olvasható formában, visszakereshető módon megőrizni a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokat, ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is. Ennek érdekében az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

• Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, lakcím, megrendelt termék, megrendelés azonosítója, a személyes átvétel helyszíne, fizetési mód, megrendelt termék ára.

• Adatkezelés célja: a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok Számv. tv.-ben meghatározott megőrzésére irányuló kötelezettség teljesítése.

• Adatkezelés jogalapja: az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

• Adatkezelés időtartama: a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó kötelezettség teljesítése (Számv. tv. 169. § (2) bekezdés) érdekében 8 év.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok Számv. tv.-ben meghatározott megőrzésére irányuló kötelezettség teljesítése céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő, az elektronikus számlázó rendszer üzemeltetése kapcsán, illetve könyvelőként a Az én anyósom Kft. férhet hozzá. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A vásárlás céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, illetve az adatkezelés korlátozásához való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató IV. fejezete tartalmazza.
II.6. Kapcsolattartás céljából kezelt személyes adatok

Az Adatkezelő számára kiemelt fontosságú cél a személyes adatok védelme, az érintettek információs önrendelkezési jogának biztosítása. Ennek megfelelően az Adatkezelő arra törekedett a Honlap kialakítása során, hogy – az adattakarékosság elvére is tekintettel – kizárólag legszükségesebb esetekben kerüljön sor személyes adat kezelésére. Ezek közé tartozik az Adatkezelővel való kapcsolat felvétele és fenntartása, az Adatkezelővel való kommunikáció. Ennek megfelelően az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

• Kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám, az érintett által az „üzenet” szabadmezőben megadott egyéb adat.

• Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel vagy kapcsolattartás az Adatkezelővel.

• Adatkezelés jogalapja: természetes személy ügyfél esetén hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), nem természetes személy ügyfél kapcsolattartója esetén az Adatkezelő szolgáltatása nyújtásához fűződő jogos gazdasági érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

• Adatkezelés időtartama: törlési kötelezettség beállta (hozzájárulás visszavonása, tiltakozáshoz vagy törléshez való jog gyakorlása), legfeljebb azonban a kapcsolatfelvételt követő 6 hónap.

A kapcsolatfelvétel céljából kezelt személyes adatokhoz elsődlegesen az Adatkezelő Az én anyósom Kft., a Honlap szerkesztéséért és karbantartásáért felelős Reklámkovács Marketing Kft., tárhelyszolgáltatóként a Web-Server Kft. férhet hozzá. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat – magyarországi, európai vagy harmadik országokban székhellyel rendelkező – személyek részére nem továbbítja. Amennyiben bíróság vagy más hatóság előtt eljárás indult, amelynek keretében szükségessé válik a személyes adatok továbbítása a bíróság vagy a hatóság felé, úgy abban az esetben a bíróság vagy a hatóság is hozzáférhet a személyes adatokhoz.

A kapcsolatfelvétel céljából kezelt személyes adatok vonatkozásában Ön a hozzájárulás visszavonásához, a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz, valamint tiltakozáshoz való jogokat gyakorolhatja. Az érintetti jogok gyakorlásának feltételeit a Tájékoztató IV. fejezete tartalmazza.

II.7. Cookie-kal kapcsolatos információk

A Honlap saját, valamint az esetleges harmadik felek által használt sütikkel kapcsolatban lásd a Honlapon található pop-up ablakot, valamint a következő URL-t: https://www.azenanyosom.eu/

III. ADATBIZTONSÁG

Az Ön személyes adatai megismerésére az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a munkakörükbe tartozó feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben jogosultak. Az Adatkezelő megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

III.1. Szervezési intézkedések

Az Adatkezelő az informatikai rendszereihez a hozzáférést személyhez köthető jogosultsággal teszi lehetővé. A hozzáférések kiosztásánál érvényesül a „szükséges és elégséges jogok elve”, azaz az Adatkezelő informatikai rendszereit és szolgáltatásait minden felhasználó csak a feladatának ellátásához szükséges mértékben, az ennek megfelelő jogosultságokkal és a szükséges időtartamig használhatja. Az informatikai rendszerekhez és szolgáltatásokhoz hozzáférési jogot csak az a személy kaphat, aki biztonsági vagy egyéb (pl. összeférhetetlenségi) okokból nem esik korlátozás alá, valamint rendelkezik az annak biztonságos használatához szükséges szakmai, üzleti és információbiztonsági ismeretekkel.

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók írásos nyilatkozatban szigorú titoktartási szabályokat vállalnak, és a tevékenységük során ezek szerint a titoktartási szabályok szerint kötelesek eljárni.

III.2. Technikai intézkedések
Az Adatkezelő az adatokat – az adatfeldolgozói által tárolt adatok kivételével – saját eszközökön, adatközpontban tárolja. Az adatokat tároló informatikai eszközöket az Adatkezelő elhatároltan, külön zárt szerverteremben tárolja, többlépcsős, jogosultság ellenőrzéshez kötött beléptető rendszerrel védetten.

Az Adatkezelő többszintű, tűzfalas védelemmel védi a belső hálózatát. Az alkalmazott nyilvános hálózatok belépési pontjain mindenhol minden esetben hardveres tűzfal (határvédelmi eszköz) helyezkedik el. Az adatokat az Adatkezelő redundánsan – azaz több helyen – tárolja, hogy védje azokat az informatikai eszköz meghibásodásából fakadó megsemmisüléstől, elvesztéstől, sérüléstől, a jogellenes megsemmisítéstől.

Többszintű, aktív, komplex kártékony kódok elleni védelemmel (pl. vírusvédelem) védjük a belső hálózatainkat a külső támadásoktól. Az Adatkezelő által működtetett informatikai rendszerekhez, adatbázisokhoz az elengedhetetlen külső elérést az Adatkezelő titkosított adatkapcsolaton keresztül valósítja meg (VPN).

Mindent megteszünk azért, hogy informatikai eszközeink, szoftvereink folyamatosan megfeleljenek a piaci működésben általánosan elfogadott technológiai megoldásoknak.

A fejlesztéseink során olyan rendszereket alakítunk ki, amelyekben a naplózás révén kontrollálhatók és nyomon követhetők a végzett műveletek, észlelhetők a bekövetkezett incidensek, például a jogosulatlan hozzáférés.
Az Adatkezelő szervere a tárhelyszolgáltató elkülönített dedikált szerverén, védetten és zártan található.

IV. AZ ÖN JOGAI

Az Adatkezelő számára fontos, hogy adatkezelése megfeleljen a tisztességesség, a jogszerűség és az átláthatóság követelményeinek. Ennek érdekében Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, hozzájárulását visszavonhatja, továbbá élhet adatai hordozásának lehetőségével, illetve tiltakozási jogával. Annak érdekében, hogy Ön tisztában legyen a jogaival és azok gyakorlásának feltételeivel, az alábbi tájékoztatást nyújtjuk Önnek.

IV.1. A hozzájárulás visszavonása

A hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy bármikor, indokolás nélkül visszavonja hozzájárulását. A visszavonás nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonást megelőzően folytatott adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő ugyanakkor a továbbiakban nem végez műveleteket az Ön személyes adatainak felhasználásával és törli azokat. Ön a hozzájárulását az Adatkezelő elérhetőségeinek valamelyikén, illetve a következő módokon teheti meg:

IV.2. Hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy – az Adatkezelő elérhetőségeinek valamelyikén benyújtott – kérelmére hozzáférést kapjon az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz. Ennek keretében Ön az alábbiakról kap tájékoztatást:

• személyes adatainak kezelése folyamatban van-e;
• az adatkezelés céljai;
• az érintett személyes adatok kategóriái;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
• az Ön jogai;
• az Ön jogorvoslati lehetőségei;
• az adatforrásokra vonatkozó információ.

Ön kérheti továbbá az Adatkezelőtől az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai másolatának rendelkezésére bocsátását is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátja rendelkezésre. A másolat igénylése ingyenes.

IV.3. Helyesbítés

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. Amennyiben a valóságnak nem megfelelő információk pontosításához, kiegészítéséhez szükséges információk nem állnak az Adatkezelő rendelkezésére, az Adatkezelő kérheti ezen kiegészítő adatok benyújtását, az adatok pontosságának igazolását. Ameddig az adatok pontosítása, kiegészítése – a kiegészítő információk hiányában – nem végezhető el az Adatkezelő korlátozza az érintett személyes adatok kezelését, az azokon végzett műveleteket – a tárolás kivételével – ideiglenesen felfüggeszti.

IV.4. Törlés

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben a következő feltételek valamelyike fennáll:

• a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra;
• aggodalma merül fel az adatai általunk történő adatkezelésének jogszerűsége tekintetében.

Amennyiben a kérelme nyomán az Adatkezelő megállapítja, hogy az általa kezelt személyes adatok törlésének kötelezettsége fennáll, az adatok kezelését megszünteti, a korábban kezelt személyes adatokat pedig megsemmisíti. Emellett a személyes adatok törlésének kötelezettsége a hozzájárulás visszavonása, a tiltakozási jog gyakorlása, valamint jogszabályi kötelezettségek alapján is fennállhat.

IV.5. Az adatkezelés korlátozása

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását az alábbi esetekben:

• aggodalma merül fel az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok kezelésének jogszerűsége tekintetében és az adatok törlése helyett kéri a korlátozást;

• a továbbiakban már nincs szükségünk az adott adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az Adatkezelő automatikusan korlátozza a személyes adatok kezelését abban az esetben, ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.

A korlátozás ideje alatt a megjelölt személyes adatokon adatkezelési műveletek nem végezhetők, csak tárolni lehet az adatokat. A személyes adatokat az adatkezelés korlátozása esetén kizárólag az alábbi esetekben lehet kezelni:

• az érintett hozzájárulása alapján;
• jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme;
• más természetes vagy jogi személy jogainak védelme;
• fontos közérdek.
A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt.

IV.6. Adathordozhatóság

Ön – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – jogosult kérni az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatok rendelkezésre bocsátását azok további, Ön által meghatározott felhasználása érdekében. Emellett kérheti azt is, hogy az Adatkezelő egy Ön által megjelölt másik adatkezelő részére továbbítsa a személyes adatait.

E jogosultság kizárólag az Ön által rendelkezésünkre bocsátott, hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokra korlátozódik. Egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. Az Adatkezelő a személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (PDF/XML), illetve annak kinyomtatott változatában, papír alapon bocsátja rendelkezésre.

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy e jog gyakorlása nem jár automatikusan a személyes adatok Adtakezelő rendszereiből való törlésével. Emellett Ön az adatok hordozását követően is jogosult az Adatkezelővel történő ismételt kapcsolatfelvételre vagy kapcsolattartásra.

IV.7. Tiltakozás

A nem természetes személy ügyfél kapcsolattartója – az Adatkezelő elérhetőségein keresztül benyújtott kérelem alapján – bármikor tiltakozhat a személyes adatai kapcsolattartás céljából történő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő nem kezelheti tovább ebből a célból a személyes adatokat, illetve törli azokat. Ebben az esetben az Adatkezelő megvizsgálja, hogy fennállnak-e olyan kényszerítő erejű jogos okok vagy érdekek (pl. jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme), amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben. Amennyiben azonosíthatók ilyen indokok vagy érdekek, az Adatkezelő folytatja a személyes adatok kezelését. Ellenkező esetben viszont a személyes adatok a továbbiakban nem használhatók fel.

IV.8. Jogainak gyakorlására irányuló kérelmével kapcsolatos eljárásunk

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Amennyiben a kérelme nyomán az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő az intézkedéssel vagy annak elmaradásával kapcsolatos tájékoztatást az Ön által megjelölt formában nyújtja. Amennyiben Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön ez irányú kérelmére az Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről.

A kérelem teljesítése érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni arról, hogy valóban az arra jogosult kívánja jogait gyakorolni. Ehhez – adott esetben – az is szükséges lehet, hogy Ön személyesen megjelenjen az Adatkezelő székhelyén személyazonosítás céljából.

V. AZ ÖN JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Amennyiben az Adatkezelő nem megfelelő módon, a jogszabályokkal ellentétesen kezeli az Ön személyes adatait, esetleg, ha a jogai gyakorlására irányuló kérelmének az Adatkezelő nem vagy nem megfelelő módon tett eleget, több jogorvoslati lehetőséget is igénybe vehet.

V.1. Panasztétel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Amennyiben Ön kifogásolja az Adatkezelő tevékenységét, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

• Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
• Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
• Telefon: +36-1-391-1400
• Fax: +36-1-391-1410
• E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
• Honlap: http://www.naih.hu
• Online ügyindítás: http://wwwnaih.hu/online-uegyinditas.html

V.2. Bírósági jogérvényesítés

A hatósági jogorvoslat mellett Önnek lehetősége van továbbá bírósághoz fordulni az Adatkezelő tevékenysége miatt. A perre a GDPR, az Infotv., illetve a Ptk. és a Pp. szabályai alkalmazandók. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). A per megindításával kapcsolatos kérdésekről kérjük, hogy konzultáljon ügyvéddel.

1. számú melléklet

A vonatkozó jogszabályok
A Tájékoztató kialakítása során az Adatkezelő figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

• a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR);

•az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);

• az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

• a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp).

2. számú melléklet

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos fogalmak

• adatkezelő: az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza;
• adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

• adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
• adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
• adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
• adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
• adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
• adatfeldolgozó: az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

• címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e;

• cookie: a webszerver által küldött és a felhasználó számítógépén meghatározott időre elhelyezett kis adatcsomag (szöveges fájl), amit annak jellégétől függően a szerver az újabb látogatások alkalmával ki is egészíthet, azaz, ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében;

• érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

• harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

• az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

• IP cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Tudvalévő, hogy minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható.

• személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

• tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

3. számú melléklet

Az adatfeldolgozó(k) megnevezése és adatai

Adatfeldolgozó megnevezése: WEB-SERVER Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezés: WEB-SERVER Kft.
Postai cím: 4001 Debrecen Pf. 526
Székhely cím: 4025 Debrecen, Pásti utca 2. 1. em. 5.
Telefon: +36 52 541-346
Fax: +36 52 998-452
Adószám: 13498454-2-09
Ellátott tevékenység: tárhelyszolgáltatás
* * *
Adatfeldolgozó megnevezése: GLOBALFOOD TECH SRL
Székhely: Dristorului 91-95, Bloc c AP 907 Sector 3, Bucharest, Romania
E-mail: contact@gloriafood.com
Honlap: https://www.gloriafood.com/
Ellátott tevékenység: A GloriaFood éttermi webshop rendszer üzemeltetője
* * *
Adatfeldolgozó megnevezése: Reklámkovács Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezés: Reklámkovács Kft.
Adószám: 14212912-2-20
Postacím: 8360 Keszthely, Külső Zsidi utca 8.
E-mail: info@reklamkovacs.hu
Ellátott tevékenység: weboldal üzemeltetése
* * *
Adatfeldolgozó megnevezése: Az én anyósom Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített elnevezés: Az én anyósom Kft.
Cégjegyzékszám: 20-09-076846
Adószám: 27303014-2-20
Postacím: 8394 Alsópáhok, Hévízi utca 13.
E-mail: azenanyosom@azenanyosom.eu
Ellátott tevékenység: elektronikus számlázó rendszer üzemeltetése
* * * 
Bővebb információ a Gloria Food adatvédelmi szabályzatával kapcsolatban: itt

Menü rendelése

Első online megrendelésnél 10% kedvezményt kapsz.

Menü rendelés

Kapcsolat

Minden nap: 12:00 - 21:00
8394 Alsópáhok, Hévízi utca 13.